Noodverlichting

TerugIn elk niet-residentieel gebouw is noodverlichting een integraal en wettelijk verplicht onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen.

Noodverlichting is verlichting die dient als back-up. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden.
Vaak leggen mensen een directe relatie tussen noodverlichting en brandveiligheid. Dit komt mede doordat handhaving in de regel een taak is van de brandweer. Het is echter een groot misverstand dat noodverlichting in de eerste plaats is bedoeld om veilig te kunnen vluchten bij brand.  Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak.

De Arbowet en het Bouwbesluit 2012 vormen de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting. Het Bouwbesluit 2012 kijkt naar de functie en het gebruik van het gebouw. De gebouweigenaar is hier verantwoordelijk en de gemeente heeft vaak een controlerende functie. In het kader van de Arbowet is het Arbobesluit van kracht. Hiervoor is de werkgever verantwoordelijk.

Noodverlichting is een van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

 • Voor noodverlichting is de Europese norm NEN-EN 1838:2013 van toepassing. De norm geldt voor gebouwen waar publiek en werknemers toegang tot hebben.
 • Deze norm verwijst weer naar NEN-EN-IEC 60598-2-22, die de eisen beschrijft voor verlichtingsarmaturen.
 • NEN-EN-ISO 7010 beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding.
 • In de NEN-EN 50172 staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838.
 • De NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties bevat naast technische uitvoeringseisen specifiekeeisen voor medisch gebruikte ruimten.
 • NEN-EN 50171 definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.


Noodevacuatieverlichting kan worden onderverdeeld in:

 • Vluchtrouteverlichting
  Vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat vluchtwegen en eventuele obstakels op de route goed zijn te herkennen, zodat een gebouw op een veilige manier kan worden verlaten.
  Armaturen voor vluchtrouteverlichting moeten na het uitvallen van de stroom binnen 15 seconden minimaal de gewenste
  lichtsterkte kunnen produceren. In ruimten met een verhoogd risico geldt hiervoor zelfs een tijdsbestek van 0,5 seconde. De kleurweergave-index (Ra) van een lichtbron moet minimaal 40 bedragen. Anders kunnen mensen de groene veiligheidskleuren van de vluchtroute onvoldoende goed herkennen.
 • Vluchtrouteaanduiding
  Vluchtrouteaanduiding markeert de vluchtroute, is permanent verlicht en is te herkennen aan pictogrammen en kleuren waaruit blijkt hoe een gebouw of bouwwerk kan worden verlaten. De betreffende pictogrammen en kleuren worden in detail beschreven in de norm NEN-EN-ISO 7010.
  Als het gaat om de vluchtrouteaanduiding, dan moeten armaturen binnen 15 seconden na de stroomuitval aan vastgestelde zichtbaarheidseisen voldoen. Deze luiden als volgt:
  – De kleuren zijn conform ISO 3864.
  – De luminantie van elk deel van de veiligheidskleur bedraagt minimaal 2 cd/m2
  – De verhouding tussen de maximale en de minimale luminantie binnen zowel het witte gedeelte als de veiligheidskleur is niet groter dan 10:1.
  – De verhouding van de luminantie Lwit tot de luminantie Lveiligheidskleur mag niet kleiner zijn dan 5:1 en niet groter dan 15:1.
 • Anti-paniekverlichting
  De anti-paniekverlichting stelt mensen bij calamiteiten in staat een plaats te bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van een vluchtroute.
  Deze noodverlichting wordt bereikt middels een horizontale verlichtingssterkte van minstens 0,5 lux op de vloer, zodat mensen de vluchtroute veilig kunnen bereiken. De 0,5 lux geldt niet in een randzone van 0,5 m van het gebied.
 • Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico
  Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico is er voor de veiligheid van personen die als onderdeel van hun werk verantwoordelijk zijn voor (gevaarlijke) processen of in een gevaarlijke situatie kunnen komen te verkeren. De verlichting stelt hen in staat een juiste afsluitprocedure uit te voeren, zodat de veiligheid van andere mensen in het gebouw niet in het geding komt. Voor noodverlichting van werkplekken met een verhoogd risico geldt: een minimale verlichtingssterkte van 15 lux op de vloer en minimaal 10 procent van de normale verlichtingssterkte.

Deze noodverlichting moet worden geplaatst bij:

– iedere uitgangsdeur voor ontruiming
– alle trappen waarbij iedere tree direct licht ontvangt
– elke niveauverandering
– iedere vluchtweg-aanduiding en nooduitgang
– elke richtingsverandering van de vluchtweg
– elke kruising van gangen
– de ontruimingsuitgang
– de eerste hulp-post (5 lux)
– iedere brandblusvoorziening of brandmeldpunt (5 lux)


Decentraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen met een ingebouwde batterij en een lader, die in alle ruimten rechtstreeks worden aangesloten op de constante voeding van een eindgroep voor de verlichting. De decentraal gevoede installatie is bij stroomuitval door de ingebouwde batterij niet afhankelijk van de kabelinfrastructuur.

Decentrale noodverlichting heeft altijd een constant gevoede fase en nul (230 Volt) nodig en wordt als het kan aangesloten op de voeding van de lichtgroepen van de betreffende ruimte. Veel decentrale noodverlichtingsarmaturen zijn bovendien op een geschakelde fase aan te sluiten. Zo ‘liften’ ze met de gewone verlichting mee.

Centraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen, die niet zijn voorzien van een eigen voedingsbron en lader. De armaturen worden direct vanuit een centraal systeem voor noodstroom gevoed. Dat maakt de noodverlichtingsinstallatie bij spanningsuitval afhankelijk van de kabelinfrastructuur. Voor de zekerheid tellen deze systemen daarom vaak meerdere centrale noodvoedingssystemen en/of onderstations.

Vandaag besteld = morgen in huis
 • Nieuws

  PG Security Systems brengt u vandaag een update uit het Hikvision assortiment, met o.a. de Darkfighter PTZ, WDR…

 • Vacatures

  • Klik hier om onze vacatures te bekijken
  • Heeft u vragen? Klik hier voor onze contactgegevens 

 • Cursussen

  Wilt u graag meer weten over onze producten? PG Security Systems geeft regelmatig trainingen en cursussen!

 • Downloads

  Bent u op zoek naar software, handleidingen, catalogi of presentaties? U kunt ze vinden in ons downloadcenter…

 • Medewerkers

  Bent u benieuwd wie de drijvende krachten zijn achter PG Security Systems? Wij stellen ze graag aan u voor!

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u hier in:
© 2021 PG Security Systems